УСЛУГИ
Oбщи геодезически дейности
Създаване на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП)...
Геодезически дейности в инвестиционното проектиране
Изготвяне на проекти по вертикално планиране...
виж повече виж повече
Геодезически дейности в устройственото планиране
Изработване на подробни устройствени планове...
Геодезически дейности в строителството
Даване на строителна линия и ниво, трасиране на изкопни работи...
виж повече виж повече
Кадастър
Създаване и попълване на кадастрални и специализирани карти, нанасяне в...

Галерия
В сътрудничество с водещи архитекти и инженери фирмата е участвала в разработването на значителен брой проекти по част “Геодезия” и изготвяне...
виж повече
 
  © 2008 MapCad Ltd. Услуги | За нас | Галерия | Контакти